Hästkänsla

Jag utbildar mig för att bli certifierad equiopat på UPH Academy (Utbildningscentrum för Professionell Hästvård), certifiering sker i juni 2020 efter två års heltidsutbildning.
Erbjuder hästmassage till förmånligt elevpris: 500 kr!
Behandling anpassas alltid individuellt efter hästen, jag använder mig av djupgående massage och elektroterapi.

Equiopat är mycket kort sagt specialist på rörelseapparatens mjukdelar (ex. muskler, ligament, senor, fascia), biomekanik och rehabilitering. Samt komplementära behandlingsformer som massage, elterapi, laser och stötvåg.

Behandling rekommenderas generellt vid rehabilitering, upplevda problem/ovilja/stress i arbete, muskelspänningar, stelhet, oliksidighet, nedsatt prestationsförmåga eller helt enkelt i förebyggande syfte för att ge hästen bästa förutsättningar.

Kontraindikationer: feber, infektion, nedsatt allmäntillstånd, akuta skador, hälta, dräktighet, kort efter injektioner eller medicinering. Skador eller smärtproblematik ska undersökas av veterinär först.

Se lediga tider och boka här »