UPH Equiopat 2018-2020 (pågående)
Tvåårig heltidsutbildning inom fysioterapi för häst.

Diplomerad UPH Massageterapeut Häst
Efter ett års utbildning och avklarade diplomeringsprov.

Att vara equiopat innebär bland annat:
Mycket omfattande kunskap om hästens rörelseapparat och biomekanik.
Mycket omfattande kunskap om rehabilitering.
Utbildning i komplementära behandlingsformer som UPH-massage, laserterapi, elektroterapi och stötvåg.
Helt unik elektroterapi som enbart lärs ut på UPH.
Kvalitetssäkrad KU-utbildning som är under statlig tillsyn.
Skyddad yrkestitel med regelbunden uppföljning.

Rekommenderar att besöka skolans hemsida för dig som vill ha mer ingående information om utbildningens innehåll och mål. Kurserna som ingår i utbildningen UPH Equiopat är Anatomi och fysiologi, Biomekanik, Praktik, Rehabilitering, Näringslära, Etologi, Sadellära, Företagsekonomi, Patologi och grundkurs i läkemedelshantering (djurvårdare på utökad nivå 2 häst).

The whole horse dissection clinic med MVDr. Ivana Ruddock-Lange
Dissektionskurs hel häst.